رابطه نفس و بدن
37 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » تابستان 1386 - شماره 24 »(18 صفحه - از 3 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئلة معرفت نفس،از قدیم الایام در بین حکما و متکلمان و در تمام ادیان مطرح بوده است و به عنوان کلید معرفت حق و آخرت شناخته می‏شود.نه در غرب و نه در شرق،به صورت یکنواخت با آن برخورد نشده است.در این میان،ابن سینا عقل را مسلّم مجرد می‏داند و چون نفس از شئون عقل است،طبعاً نفس هم مجرد است.آنچه مهم است این است که چگونه این امر مجرد به بدن مادی تعلق می‏گیرد،ولی صدرالمتألهین بر اساس اصل حرکت جوهری،قائل شد که نفس،جسمانیی الحدوث است و نفس و بدن متحدند.سرانجام،به دیدگاه حکیم مدرس زنوزی اشاره می‏شود که قائل است به اینکه تعلق نفس به بدن از مصادیق ترکیب اتحادی است.
آدرس اینترنتی