ترجمه ها: حدس و فکر: ساختار بسط تدریجی معرفت شناسی ابن سینا
38 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1387 - شماره 29 »(32 صفحه - از 179 تا 210)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی