کتاب الزام سیاسی (جان هورتن و ترجمه از محمد سلامی زیر نظر صادق لاریجانی)
55 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » خرداد تا شهریور 385 - شماره 98 و 99 »(2 صفحه - از 111 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی