تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
الهیات 
مدارج حوزه علمیه قم 
 
دکترا 
1385 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00