سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
پژوهشگر 
 
 
همکاری با واحد "احیاء التراث" 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه پژوهشی ترجمه 
1377/01/01 
1385/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
دبیر علمی مجله تخصصی فلسفه و کلام اسلامی 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه زبان انگلیسی 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
اصول فقه (رسائل) 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی فلسفه و کلام اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
مباحث کلامی (کلام عمومی)